Розвиток бухгалтерського обліку та роль контролінгу в умовах формування інформаційної середовища збалансованого сталого розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Одинцова Т. М. Розвиток бухгалтерського обліку та роль контролінгу в умовах формування інформаційної середовища збалансованого сталого розвитку / Т. М. Одинцова // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2014 р. : присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємницької діяльності / [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 132-134.
Collections