Нові підходи до формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Бондаренко Н. Ю. Нові підходи до формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Бондаренко Н. Ю. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 7 груд. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 650–653. – Назва з титул. екрану.
Collections