Реалізація рефлексивно-ситуаційного принципу в умовах індивідуальної роботи студентів

Thumbnail Image
Date
2005-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Міщенко І. Б. Реалізація рефлексивно-ситуаційного принципу в умовах індивідуальної роботи студентів / І. Б. Міщенко // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 1. – С. 359–361.
Collections