Оценка неопределенности в управленческих решениях на предприятии

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аргументується імовірнісний характер управлінських рішень і обґрунтовуються методи зниження невизначеності в управлінні підприємством.
In this article the probable character of administrative solutions is argued and the methods of decrease in the management of enterprise are substantiated.
В статье аргументируется вероятностный характер управленческих решений и обосновываются методы снижения неопределенности в управлении предприятием.
Description
Keywords
соціальне планування, закон великих чисел, невизначеність, social planning, Law of Large Numbers, probable character of administrative solutions, социальное планирование, закон больших чисел, неопределенность
Citation
Найденов Н. Д. Оценка неопределенности в управленческих решениях на предприятии / Н. Д. Найденов // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 46-48.
Collections