Інноваційне підприємництво як складова економічного розвитку України

No Thumbnail Available
Date
2023-03-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Тенденції розвитку національної економіки залежать від рівня впливу інноваційної діяльності на інтенсивність економічного розвитку. Trends in the development of the national economy depend on the level of influence of innovation on the intensity of economic development.
Description
Keywords
інноваційна діяльність, підприємство, підприємництво, економіка, національне господарство, innovation activity, enterprise, entrepreneurship, economy, national economy
Citation
Гмиря В. Інноваційне підприємництво як складова економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Вікторія Гмиря, Сергій Полях // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 31 берез. 2023 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 37–39. – Назва з титул. екрану.
Collections