Забезпечення гідних заробітних плат в контексті формування нової економіки України

Thumbnail Image
Date
2018-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Куліков Г. Т. Забезпечення гідних заробітних плат в контексті формування нової економіки України / Куліков Г. Т. // Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні виклики та домінанти розвитку : зб. тез доп. учасників круглого столу, 15 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 57–62.
Collections