Застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даному дослідженні розглянуто передумови використання інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів, охарактеризовано основні переваги застосування інтелектуальних технологій та інтернет-технологій на підприємстві, визначено принципи створення інформаційної системи управління інформаційними ресурсами підприємства.
The article deals with the prerequisites of information technologies application in business process reengineering, describes the main benefits of using of intelligent technologies and Internet-technologies at the enterprise.
В данном исследовании рассмотрены предпосылки использования информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов, охарактеризованы основные преимущества применения интеллектуальных технологий и интернет-технологий на предприятии, определены принципы создания информационной системы управления информационными ресурсами предприятия.
Description
Keywords
Citation
Міщук Н. Застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів / Н. Міщук // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 142–145.
Collections