Інструменти підвищення інвестиційної спроможності регіонів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-12-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Удочкін М. В. Інструменти підвищення інвестиційної спроможності регіонів України[Електронний ресурс] / Удочкін М. В. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 груд. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 803–806. – Назва з титул. екрану.
Collections