Стратегічне планування розвитку транскордонних кластерних систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано методологічні підходи до стратегічного планування зростання конкурентоспроможності транскордонних регіонів на основі кластерної моделі. Визначено стратегічні пріоритети просторового розвитку нових форм транскордонної кооперації у контексті регіональної політики Євросоюзу.
The article deals with the explanation of the methodological approaches to strategic planning growth of competitiveness of crossborder regions on the basis of cluster model. The strategic priorities of spatial development of new forms of cross-border cooperation in the context of the regional policy of the European Union are defined.
В статье обоснованы методологические подходы к стратегическому планированию роста конкурентоспособности трансграничных регионов на основе кластерной модели. Определены стратегические приоритеты пространственного развития новых форм трансграничной кооперации в контексте региональной политики Евросоюза.
Description
Keywords
транскордонний кластер, стратегія, конкурентоспроможність, кооперація, інновації, transboundary cluster, strategy, competitiveness, cooperation, innovation, трансграничный кластер, стратегия, конкурентоспособность, кооперация, инновации
Citation
Коваленко С. І. Стратегічне планування розвитку транскордонних кластерних систем / С. І. Коваленко // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 27-30.
Collections