Формирование моделей инновационного процесса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведен анализ существующих в мировой практике моделей инновационного процесса. Обоснована необходимость его совершенствования. The analysis of the models of the innovation process existing in the world practice is carried out. The necessity of its improvement has been substantiated. Виконано аналіз існуючих у світовій практиці моделей інноваційного процесу. Обґрунтована необхідність удосконалення моделі інноваційного процесу.
Description
Keywords
Citation
Кобелева Т. Формирование моделей инновационного процесса [Електронний ресурс] / Татьяна Кобелева // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 68–70. – Назва з титул. екрану.
Collections