Стратегія антикризового управління підприємством у системі національних антикризових заходів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У тезах представлено результати дослідження методики управління підприємства в умовах кризи. Виділено основні етапи стратегічного управління підприємством, наведено аспекти успішної організації антикризового управління. Наголошено на тому, що саме стратегічне й оперативне управління є важливим інструментом розвитку підприємства в сучасному нестабільному економічному середовищі.
The thesis presents the research results of methods of enterprise management in conditions of crisis. The article highlights the main steps of the strategic management of the enterprise, the successful aspects of the organization of anti-crisis management are presented in the work. The paper notes that the strategic and operational management is an important tool of enterprise development in the current unstable economic environment.
В тезисах представлены результаты исследования методики управления предприятия в условиях кризиса. Выделены основные этапы стратегического управления предприятием, приведены аспекты успешной организации антикризисного управления. Отмечено, что именно стратегическое и оперативное управление является важным инструментом развития предприятия в современной нестабильной экономической среде.
Description
Keywords
Citation
Крапко О. Стратегія антикризового управління підприємством у системі національних антикризових заходів / О. Крапко // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 132–133.
Collections