Цінні папери як інструмент залучення інвестиційного капіталу

No Thumbnail Available
Date
2023-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Практична значущість полягає в можливості використання результатів дослідження для підвищення ефективності використання цінних паперів для залучення інвестиційного капіталу в певні галузі або проекти. Аналіз факторів, які впливають на динаміку ринку цінних паперів, та розробка стратегій для оптимізації використання цих інструментів можуть допомогти підприємствам та іншим суб'єктам господарювання залучити інвестиційний капітал на більш вигідних умовах. Отримані результати можуть бути корисними для учасників фінансового ринку, зокрема, для емітентів, інвесторів, фондових бірж, фондів та інших інституційних та індивідуальних інвесторів. Вони можуть використовувати знання, отримані у дослідженні, для підвищення ефективності інвестування та ризик-менеджменту. Застосування результатів дослідження може також сприяти розвитку українського фінансового ринку, залученню інвестиційного капіталу для розвитку виробництва та підвищенню економічного зростання в цілому. The practical significance lies in the possibility of using the research results to increase the efficiency of the use of securities to attract investment capital in certain industries or projects. Analysis of factors affecting the dynamics of the securities market and development of strategies to optimize the use of these instruments can help enterprises and other business entities attract investment capital on more favorable terms. The obtained results can be useful for financial market participants, in particular, for issuers, investors, stock exchanges, funds and other institutional and individual investors. They can use the knowledge gained from research to improve investment efficiency and risk management. The application of research results can also contribute to the development of the Ukrainian financial market, the attraction of investment capital for the development of production and the increase of economic growth in general.
Description
Keywords
цінні папери, акції, облігації, фінансовий ринок, капітал, інвестори, securities, shares, bonds, financial market, capital, investors
Citation
Смігунов О. В. Цінні папери як інструмент залучення інвестиційного капіталу : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Смігунов Олег Вячеславович ; наук. керівник Мякишевська О. М. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів, Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу. – Київ, 2023. – 66 с.
Collections