Інформаційна безпека в антикризовому менеджменті підприємства

Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено задачі і об’єкти інтересу конкурентної розвідки та контррозвідки в антикризовому менеджменті.
The article defines the tasks and objects of interest, competitive intelligence and counter-intelligence in crisis management.
Description
Keywords
Citation
Скібіцька Л. І. Інформаційна безпека в антикризовому менеджменті підприємства / Л. І. Скібіцька // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 321–323.
Collections