Розвиток цифрової взаємодії органів публічної влади

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Метою цієї роботи є здійснити комплексне дослідження цифрової взаємодії органів публічної влади в Україні та запропонувати шляхи її вдосконалення. У кваліфікаційній магістерській роботі досліджено сутність поняття цифрової взаємодії органів публічної влади; визначено нормативно-правове забезпечення цифрової взаємодії органів публічної влади України; охарактеризовано стан цифрової взаємодії органів публічної влади в Україні; проаналізовано зарубіжний досвід цифрової взаємодії органів публічної влади; визначено перспективи імплементації міжнародного досвіду з ефективної цифрової взаємодії в органах публічної влади України, а також охарактеризовано модель цифрової взаємодії органів публічної влади в Україні. The purpose of this work is to carry out a comprehensive study of the digital interaction of public authorities in Ukraine and to propose ways to improve it. The essence of the concept of digital interaction of public authorities was investigated in the qualifying master's thesis; the regulatory and legal provision of digital interaction of public authorities of Ukraine is defined; the state of digital interaction of public authorities in Ukraine is characterized; foreign experience of digital interaction of public authorities was analyzed; the prospects for the implementation of international experience in effective digital interaction in public authorities of Ukraine are determined, and the model of digital interaction of public authorities in Ukraine is characterized.
Description
Keywords
цифрова взаємодія органів публічної влади, інформаційно-комунікативні технології, цифрова трансформація, цифровізація, електронне врядування, digital interaction of public authorities, information and communication technologies, digital transformation, digitalization, electronic governance
Citation
Тодорюк Н. М. Розвиток цифрової взаємодії органів публічної влади : магістер. диплом. робота : 281, Публічне управління та адміністрування / Тодорюк Неля Михайлівна ; наук. керівник Шпига П. С. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф.національної економіки та публічного управління – Київ, 2023. – 95 с.
Collections