Федосов Віктор Михайлович

Abstract
Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Віктора Михайловича Федосова та містить інформацію про науковий доробок вченого за період 1964–2021 рр. До покажчика увійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, відомості про наукову школу вченого, а також література про життя і діяльність В. М. Федосова. Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.
Description
Keywords
Citation
Федосов Віктор Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [уклад.: І. Ю. Бойко, Т. О. Коноваленко ; наук. ред.: В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк]. – Київ : КНЕУ, 2021. – 104 с. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; вип. 18).