Дослідження екологічного розвитку регіону в контексті становлення цифрової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Сірош А. В. Дослідження екологічного розвитку регіону в контексті становлення цифрової економіки [Електронний ресурс] / Сірош А. В. // Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 6–7 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: С. B. Устенко (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 181–182. – Назва з титул. екрану.
Collections