Классификация доходов и расходов в республике Беларусь с учетом международного опыта

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-03-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Лихо С. С. Классификация доходов и расходов в республике Беларусь с учетом международного опыта / С. С. Лихо // Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні : тези доп. Міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Німчинова Прокопа Петровича, 16–17 берез. 2006 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: В. Г. Лінник (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 232–236. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана).
Collections