Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері аудиту

Thumbnail Image
Date
2010-02-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The author describes the impact of electronic processing of accounting data of the client’s audit process.
Description
Keywords
Citation
Хомяк Н. В. Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері аудиту / Н. В. Хомяк // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : тези доп. наук.-практ. конф., 18 лют. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: В. І. Єфіменко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 267–270.
Collections