Проблеми інтелектуалізації управління муніціпальними об’єктами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Показано, що за умов кризи необхідно змінювати парадигму управління у всіх сферах діяльності — від управління традиційними методами до інтелектуального управління. Наведений приклад такого підходу щодо управління системою очищення комунально-побутових стоків.
Under crisis conditions paradigm of management by traditional methods should be changed into intellectual control. There is example of this approach with regard to management of domestic wastewater treatment system.
Показано, что в условиях кризиса необходимо менять парадигму управления во всех сферах деятельности — от управления традиционными методами к интеллектуальному управлению. Приведен пример такого похода применительно к управлению системой очистки бытовых стоков.
Description
Keywords
Citation
Єремєєв І. Проблеми інтелектуалізації управління муніціпальними об’єктами / І. Єремєєв, А. Дичко // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 231–234.
Collections