Питання предмету та принципів повітряного права: економічний патріотизм як принцип права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Костицький В. В. Питання предмету та принципів повітряного права: економічний патріотизм як принцип права / В. В. Костицький // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти : зб. матеріалів наук.- метод. конф., жовт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. Ф. Опришко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – С. 56–65. – Присвячено 15-річчю юридичного факультету.
Collections