Розвиток інноваційного підприємництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито роль і значення інноваційного підприємництва в розвитку економіки. Визначено основні проблеми й обґрунтовано напрями активізації та розвитку інноваційного підприємництва в Україні.
The article reveals the role and importance of innovative entrepreneurship in economic development. The paper identifies the main problems and the directions of activation and development of innovative entrepreneurship in Ukraine.
Description
Keywords
інновації, інноваційне підприємництво, інфраструктура, підтримка, розвиток, стимулювання, innovation, innovative entrepreneurship, infrastructure, support, development and promotion
Citation
Карпенко А. В. Розвиток інноваційного підприємництва / А. В. Карпенко // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 69-72.
Collections