Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У збірнику подано тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку». Єдиною думкою, що поєднує більшість матеріалів учасників, є незворотність, великомасштабність, різновекторність змін у всіх сферах суспільного життя на рубежі двох тисячоліть, що стосується всіх і кожного. При цьому цілком очевидним є посилення значення соціально-трудових наслідків глобальних змін, що відбуваються під впливом становлення інформаційної економіки. Тому представники різних наукових шкіл всебічно, об’єктивно, неупереджено аналізують трансформації соціально-трудової сфери, виокремлюють домінуючі тенденції, тренди, домінанти подальшого розвитку нової мережевої економіки та постіндустріального суспільства.
Description
Keywords
Citation
Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 26–29 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – 177 с. – Назва з титул. екрану.
Collections