Сучасні тенденції в просторі цифрового маркетингу для малих підприємств

No Thumbnail Available
Date
2022-11-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Досліджено основні тренди в області розвитку цифрового маркетингу, актуальні для невеликих підприємств, а саме розвиток голосових технологій, зростання штучного інтелекту в маркетинговій діяльності; широке використання маркетингу в соціальних мережах та ін. The main trends in the field of digital marketing development relevant for small enterprises are analyzed: development of voice technologies, the growth of artificial intelligence in marketing activities; extensive use of marketing in social media, etc.
Description
Keywords
цифровий маркетинг, digital-маркетинг, малі підприємства, технологічний розвиток, голосові технології, маркетинг в соціальних мережах, digital marketing, small businesses, technological development, voice technologies, marketing in social media
Citation
Крамаренко А. Сучасні тенденції в просторі цифрового маркетингу для малих підприємств [Електронний ресурс] / Аліса Крамаренко, Марія Вишневська // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 листоп. 2022 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: О. І. Олексюк (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 8–10. – Назва з титул. екрану.
Collections