Світові тенденції розвитку ринку страхових послуг

No Thumbnail Available
Date
2023-03-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
КлапківЮ. М. Світові тенденції розвитку ринку страхових послуг [Електронний ресурс] / Ю. М. Клапків, В. С. Свірський // Страховий ринок України у світлі євроінтеграції: новітні виклики та тренди : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 берез. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 29–31. – Назва з титул. екрану.
Collections