Сучасний університет як драйвер розвитку міста

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-03-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Слезак М. Сучасний університет як драйвер розвитку міста [Електронний ресурс] / Міхал Слезак // Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 23 берез. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Б. М. Данилишин (відп. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 46–52. – Назва з титул. екрану.
Collections