Формування та виконання місцевих бюджетів: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення

No Thumbnail Available
Date
2023-06-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Кваліфікаційна бакалаврська робота присвячена вивченню проблем формування та виконання місцевих бюджетів, зосереджуючись на проблемних аспектах та пропонуючи шляхи їх вдосконалення, враховуючи передові світові практики. Аналізуються складнощі, з якими стикаються під час формування та виконання місцевих бюджетів, включаючи генерацію доходів та управління видатками. Результати дослідження сприятимуть розвитку наукових знань у цій галузі та нададуть цінні уявлення для урядових установ, що займаються управлінням місцевими фінансами, а також дозволять ефективніше управляти місцевими бюджетами, забезпечуючи стабільний фінансовий розвиток місцевих громад та покращення якості життя їх мешканців. The diploma thesis is devoted to studying the problems of formation and execution of local budgets, focusing on problematic aspects and proposing ways of improvement, taking into account advanced global practices. The difficulties encountered during the formation and execution of local budgets, including revenue generation and expenditure management, are analyzed. The research results will contribute to the development of scientific knowledge in this field and provide valuable insights for administrational bodies in local financial management, as well as enable more effective management of local budgets, ensuring stable financial development of local communities and improving the quality of life for their residents.
Description
Keywords
місцевий бюджет, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, формування місцевих бюджетів, виконання місцевих бюджетів, доходи та видатки місцевих бюджетів, local budget, local self-government, local government bodies, formation of local budgets, execution of local budgets, revenues and expenditures of local budgets
Citation
Конюшняк С. Д. Формування та виконання місцевих бюджетів: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення: бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Конюшняк Софія Дмитрівна ; наук. керівник Завистовська Г. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів, Каф. фінансів ім. Віктора Федосова. – Київ, 2023. – 58 с.
Collections