Інноваційний розвиток економіки України у післявоєнний час: проблеми та перспективи

No Thumbnail Available
Date
2022-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У публікації розглянуто стратегічні напрямки економічного розвитку держави у післявоєнний період. Особливу увагу звернено на те, що інноваційна політика є фундаментом перспективної економічної політики України та механізмом реалізації інвестиційного спрямування держави у повоєнний час. The publication examines the strategic directions of the economic development of the state in the post-war period. Particular attention is paid to the fact that innovative policy is the foundation of Ukraine`s prospective economic policy and a mechanism for implementing the state's investment direction in the post-war period.
Description
Keywords
інновації, інноваційний розвиток, інноваційні стратегії, інноваційна політика України, інноваційний розвиток ОПК, інноваційний кластер, економіка України, післявоєнний період, інвестиції, цілі інноваційного розвитку, innovations, innovative development, innovative strategies, innovative policy of Ukraine, innovative development of defense industry, innovative cluster, economy of Ukraine, post-war period, investments, goals of innovative development
Citation
Рахвал І. Інноваційний розвиток економіки України у післявоєнний час: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Рахвал Ірина, Табачук Андрій // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: І. Рєпіна (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 338–343. – Назва з титул. екрану.
Collections