Сучасні тренди розвитку міжнародної торгівлі

No Thumbnail Available
Date
2023-06-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Дослідження розкриває сутність, характеристику ключових форм і методів міжнародної торгівлі. Розглянуті основні показники оцінювання міжнародної торгівлі. Систематизувані та охарактеризовані джерела статистичної інформації щодо розвитку міжнародної торгівлі. В роботі виявлені особливості регіонально-країнових тенденцій розвитку міжнародної торгівлі, представлена динаміка товарної структури міжнародної торгівлі та особливості її змін. А також виявлені та проаналізовані перспективи розвитку міжнародної торгівлі. The study reveals the essence, characteristics of key forms and methods of international trade. The main indicators of international trade evaluation are considered. Systematized and characterized sources of statistical information on the development of international trade. The work reveals the peculiarities of regional and country trends in the development of international trade, presents the dynamics of the commodity structure of international trade and the peculiarities of its changes. As well as identified and analyzed prospects for the development of international trade.
Description
Keywords
міжнародна торгівля, ТНК, тренди, перспективи розвитку, міжнародні торговельні відносини, світовий ринок, виробництво та споживання, тарифи, митні бар’єри, торговельні угоди, товари та послуги, іnternational trade, multinational corporations, trends, growth prospects, international trade blues, light market, fluctuations and fluctuations, tariffs, mitni bars, trade grounds, goods and services
Citation
Горбуліна Д. К. Сучасні тренди розвитку міжнародної торгівлі : 051, Економіка / Горбуліна Дар’я Кирилівна ; наук. керівник Циганкова Т. М. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т міжнар. економіки і менеджменту, Каф. міжнар. торгівлі і маркетингу. – Київ, 2023. – 63 с.
Collections