Сучасні підходи до оцінки компонентів фізичного розвитку студентської молоді в процесі фізичного виховання

Abstract
Description
Keywords
Citation
Сучасні підходи до оцінки компонентів фізичного розвитку студентської молоді в процесі фізичного виховання / Дудко М. В., Мартинюк О. А., Калугін І. Г. [та ін.] // Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті [Електронний ресурс] : матеріали ІV Всеукр. електр. конф. (Київ, 19 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України ; редкол.: В. О. Кашуба, В. В. Гамалій [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : НУФВСУ, 2016. – С. 69–72. – Назва з титул. екрану.