Формування корпоративної системи запобігання професійному вигоранню працівників

No Thumbnail Available
Date
2022-02-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В наші дні, у країнах з розвиненою та перехідною економікою, де професійна діяльність на 70% є розумова праця, а не фізична, при швидкій зміні соціально-економічної та політичної ситуації в країні, в суспільстві, там де швидко зростає конкуренція, а психічні захворювання добре прогресують, все частіше говорять не лише про важку роботу, а й про емоційне виснаження чи втому – в цьому і полягає актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день було проведено багато спостережень теорій професійного вигоряння, які дозволяють представникам професій сфери «людина до людина», бачити рішення особливості процесів їхньої роботи, які можуть призвести до втрати роботи а персонал, втрачає інтерес до змісту та суті їхньої роботи, що впливає на їхні стосунки, що значно руйнує відповідальність та спілкування як з колективом так і керівництвом. Отже, сьогодні фахівець у галузі «людина до людини» потрапив у серйозні неприємності стосовно проблеми професійного вигоряння. Nowadays, in countries with developed and transition economies, where professional activity is 70% mental work, not physical, with rapid change socio-economic and political situation in the country, in society, wherever competition is growing rapidly, and mental illness is progressing well, that's all more often they talk not only about hard work, but also about emotional exhaustion or fatigue - this is the relevance of the research topic. For today there have been many observations of burnout theories that allow representatives of "person-to-person" professions to see solutions features of their work processes that may lead to job loss a staff loses interest in the content and essence of their work, which affects their relations, which significantly destroys responsibility and communication both with the team and management So, today a specialist in the field of «person to person» got into serious troubles regarding the problem of professional burnout.
Description
Keywords
професійне вигорання, емоційне вигорання, професійне «згоряння», синдром вигорання, система запобігання професійного вигорання, professional burnout, emotional burnout, burnout, burnout syndrome burnout prevention system
Citation
Булуй А. В. Формування корпоративної системи запобігання професійному вигоранню працівників : магістер. диплом. робота : 073, Менеджмент / Булуй Анна Валентинівна ; наук. керівник Василик А. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т упр. персоналом, соціології та психології, Каф. соціоекон. та упр. персоналом. – Київ, 2022. – 103 с.
Collections