Вимоги сьогодення до підготовки фахівців- правознавців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Гутаревич Н. О. Вимоги сьогодення до підготовки фахівців- правознавців / Н. О. Гутаревич // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти : зб. матеріалів наук.- метод. конф., жовт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. Ф. Опришко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – С. 190–193. – Присвячено 15-річчю юридичного факультету.
Collections