Вирішення завдань маркетингового менеджменту нa підґрунті нейромережевих технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено концептуальний підхід адаптації моделей нейронних мереж для вирішення завдань маркетингового менеджменту підприємства, побудовано формальну нейронну модель визначення відпускної ціни на гарячекатаний рулон і проведено її апробацію на основі ретроспективних даних ВАТ» Запоріжсталь».
In the article presents the conceptual approach of adaptation models of neural networks for solving marketing management company, built a formal model of neural determine prices for hot rolled coils and held her approbation on the basis of retrospective data Open Joint Stock Company «Zaporizhstal»
Description
Keywords
Маркетинговий менеджмент, нейронна мережа, ціна, гарячекатаний рулон
Citation
Головень О. В. Вирішення завдань маркетингового менеджменту нa підґрунті нейромережевих технологій / О. В. Головень // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С.31–41.