Прогнозування рівня середньої заробітної плати в Україні

No Thumbnail Available
Date
2023-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Тема присвячена прогнозуванню рівня середньої заробітної плати в Україні. З урахуванням різних економічних факторів, прогнозування рівня заробітної плати є важливим інструментом для розробки ефективних економічних стратегій та планування. У даній роботі досліджується методологія та підходи до прогнозування заробітної плати в Україні. Аналізуються економічні показники, такі як інфляція, рівень безробіття, економічний зріст тощо, які можуть впливати на рівень заробітної плати. У роботі також розглянуто поняття заробітної плати, її функції та організаційні основи. The topic is devoted to forecasting the level of average wages in Ukraine. Taking into account various economic factors, wage forecasting is an important tool for developing effective economic strategies and planning. This paper explores the methodology and approaches to wage forecasting in Ukraine. The paper analyzes economic indicators such as inflation, unemployment, economic growth, etc. that may affect wages. The paper also examines the concept of wages, their functions and organizational foundations.
Description
Keywords
заробітна плата, номінальна заробітна плата, функції заробітної плати, wages, nominal wages, wage functions
Citation
Коваленко А. А. Прогнозування рівня середньої заробітної плати в Україні : бакалавр. диплом. робота : 051, Економіка / Коваленко Анастасія Арсеніївна ; наук. керівник Кмитюк Т. Л. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. математ. моделювання та статистики. – Київ, 2023. – 57 с.
Collections