Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів України протягом 2005—2009 рр.

Thumbnail Image
Date
2010-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджуються економіко-екологічні показники регіонів України та їх вплив на соціально-економічний розвиток.
Description
Keywords
Еколого-економічні індикатори
Citation
Горбачук В. М. Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів України протягом 2005–2009 рр. / В. М. Горбачук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 390–404.