Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік Субсахарської Африки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі розглядаються особливості економічного розвитку двох країн Субсахарської Африки – Гани та Сенегалу з 1970 до 2013 року. Були проаналізовані тенденції їх ВВП та ВВП на душу населення. Було досліджено питання, якою мірою на ці показники впливають зміни кількості населення, структури виробництва, обсягів потоків прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та офіційної допомоги розвитку (ОДР), а також кількості працюючих по секторах економіки і показників розподілу доходів. На відміну від інших досліджень, крім перелічених факторів, велика увага була приділена розгляду тенденції грошових переказів громадян з-за кордону до Гани та Сенегалу. Виявлено, що в період повільного зростання для двох країн більш важливою була ОДР, а в період стрімкого зростання – ПІІ, а також те, що для зростання ВВП Гани більш вагомими були потоки ПІІ і ОДР, а Сенегалу– грошові перекази і ОДР. В структурі виробництва двох країн суттєво переважають послуги. Серед різних видів і у Гани, і у Сенегалу переважають фінансові та страхові послуги. Частка сільського господарства в структурі виробництва двох країн протягом вказаного періоду дещо зменшилася, а частка промисловості – зросла, що відбулося за рахунок видобувного сектору та будівництва. Визначено що в економічних процесах Гани та Сенегалу існують цикли підйому та спаду, пов’язані з реструктуризацією виробництва. Встановлено, що у зростанні їхнього виробництва важливим є не тільки людський фактор, як визначено у висновках Кузнеця С., а також капітал. Дія «закону Кузнеця» підтвердилася в Гані: на початковому етапі зростання розподіл доходів погіршився, потім відбулося його вирівнювання. В Сенегалі «закон Кузнеця» не підтвердився: на початковому етапі зростання відбулося покращення розподілу доходів, а пізніше в період стрімкого зростання він залишився практично без змін.
Description
Keywords
країни Субсахарської Африки, цикли розвитку, структура виробництва, сільське господарство, промисловість, послуги, прямі іноземні інвестиції, офіційна допомога розвитку, грошові перекази, людський капітал, продуктивність праці, розподіл доходів
Citation
Соколова З. Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік Субсахарської Африки / Соколова Зоя // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 1. – С. 169–198.