Розробка механізму забезпечення стійкого макроекономічного зростання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі ендогенної моделі зростання з невідновлюваними природними ресурсами в статті досліджено можливість інноваційного і споживчого зростання в умовах вільного ринку. Показано, що стійке зротання протягом тривалого часу може здійснюватися через вплив науково-дослідного сектора (НДС) на темп економічного зростання, визначене як результат зростання продуктивності праці і підвищення ефективності виробництва, внаслідок чого відбувається перерозподіл ресурсів в економіці та їх найбільш ефективне використання.
The article deals with the possibility of innovative and consumer growth under conditions of the free market and used the endogenous model of growth with non-renewable natural resources. It is shown that longterm growth is result of growth of labor productivity and production efficiency owing to a redistribution and effective use of resources that it is reached by using research and development.
Description
Keywords
ендогенна модель економічного зростання, стійке зростання, відновлювані природні ресурси, науково-дослідний сектор, endogenous model of economic growth, stable growth, nonrenewable natural resources, sector of research and development
Citation
Узаков Т. К. Розробка механізму забезпечення стійкого макроекономічного зростання / Т. К. Узаков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 179–188.