Роль стійких комунікацій в умовах полікризи

No Thumbnail Available
Date
2023-03-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Приходько В. М. Роль стійких комунікацій в умовах полікризи [Електронний ресурс] / Приходько В. М. // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 берез. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: Кучера Т. М., Козлов Є. В. (упоряд.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 167–169. – Назва з титул. екрану.
Collections