Стратегії екологічного підприємництва в агробізнесі

No Thumbnail Available
Date
2022-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Розглянуто зміст та основні підходи до становлення екологічного підприємництва, особливості його розвитку в галузі агробізнесу. Досліджено різновиди стратегій екологічного підприємництва. The content and main approaches to the formation of ecological entrepreneurship, and its features in agribusiness are considered. Strategies of ecological entrepreneurship have been studied.
Description
Keywords
екологічне підприємництво, «зелений» бізнес, екологічна економіка, ecological entrepreneurship, «green» business, ecological economy
Citation
Величко О. Стратегії екологічного підприємництва в агробізнесі [Електронний ресурс] / Величко Олена, Миколайчук Ірина // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: І. Рєпіна (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 196–198. – Назва з титул. екрану.
Collections