Державні форвардні закупівлі зерна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Галайко А. М. Державні форвардні закупівлі зерна [Електронний ресурс] / Галайко А. М. // Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку : зб. наук. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 берез. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: Федосов В. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 73–74. – Назва з титул. екрану.
Collections