Inclusive informatics in higher education: issues and challenges

No Thumbnail Available
Date
2023-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Krysa A. V. Inclusive informatics in higher education: issues and challenges [Електронний ресурс] / Krysa A. V. // Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, (Інтернет-конф.), 20–21 квіт. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: С. К. Рамазанов (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 30–32. – Назва з титул. екрану.
Collections