Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств сфери рітейлу

No Thumbnail Available
Date
2023-12-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Дипломна робота присвячена аналізу та оптимізації бізнес-процесів у сфері рітейлу. У роботі досліджуються основні аспекти функціонування підприємств галузі, визначаються ключові поняття бізнес-процесів, виявляються проблемні аспекти та можливості для їх оптимізації. Використовуються методи та інструменти бізнес-аналітики для збору та обробки даних, щоб визначити ефективні шляхи удосконалення операційного середовища. Додатково вивчаються сучасні тенденції у сфері рітейлу та їх вплив на бізнес-процеси. Отримані результати мають практичне значення для підприємств роздрібної торгівлі, дозволяючи їм підвищити ефективність операцій, зменшити витрати та вдосконалити взаємодію з клієнтами. The diploma thesis is devoted to the analysis and optimization of business processes in the retail sector. The work explores the fundamental aspects of enterprises in the industry, defines key concepts of business processes, identifies problematic aspects, and explores opportunities for optimization. Business intelligence methods and tools are used for data collection and processing to determine effective ways to improve the operational environment. Additionally, modern trends in the retail sector and their impact on business processes are studied. The obtained results are of practical importance for retail enterprises, allowing them to enhance operational efficiency, reduce costs and improve customer interaction
Description
Keywords
бізнес-процес, сфера рітейлу, оптимізація бізнес-процесів, машинне начання, класифікація, підприємства торгівлі, аналіз ринку business process, retail sector, business process optimization, machine learning, classification, retail enterprises, market analysis
Citation
Вовк А. О Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств сфери рітейлу : бакалавр. диплом. робота : 051, Економіка / Вовк Аліна Олександрівна ; наук. керівник Осипова О. І. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. математ. моделювання та статистики. – Київ, 2023. – 68 с.
Collections