Особенности демографических процессов в трендах новой промышленной революции

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Злотников А. Г. Особенности демографических процессов в трендах новой промышленной революции [Електронний ресурс] / Злотников А. Г. // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 111–114. – Назва з титул. екрану.
Collections