Виявлення перспективної привабливості галузей як базис для формування стратегій конкуренції підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Тарнавська Н. П. Виявлення перспективної привабливості галузей як базис для формування стратегій конкуренції підприємств / Н. П. Тарнавська // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 лист. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. В. Востряков (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 124–127.
Collections