Інтегрована звітність підприємства як елемент взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Загородній А. Інтегрована звітність підприємства як елемент взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами) / Анатолій Загородній, Галина Партин // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 47–49.
Collections