Gambling business in Ukraine. Are Ukrainians risk-takers?

Thumbnail Image
Date
2018-03-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article analyses gambling business in Ukraine, the risks of gambling and people’s reaction to ban. The author specifies risk avoidance as a Ukrainian cultural peculiarity in gambling.
У статті аналізується ринок азартних ігор в Україні, схильність українців до азартних ігор, ризики азартних ігор і реакція українців на їх заборону.
Description
Keywords
psychological dependence on gambling, legislative norms on gambling, cultural roots, risk avoidance, азартні ігри, психологічні залежності, уникання ризику
Citation
Makukha T. Gambling business in Ukraine. Are Ukrainians risk-takers? / Makukha T. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 356–359. – Назва з титул. екрану.
Collections