Інтеграція України в глобальну економіку в умовах циклічності світогосподарського розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто парадигми сучасної глобалістики, підходи до розуміння процесу глобалізації. Надано результати проведених досліджень щодо використання методик KOF, CEIP та запропонованої методики МКАГ дослідження процесів глобалізації. Моделювання вказало на наявність причинно-наслідкових зв’язків між показниками, які є складовими економічного і соціального вимірів глобалізації, що свідчить про їх тісну взаємозалежність та зроблено порівняльний аналіз рівнів глобалізації різних країн світу в умовах циклічності світогосподарського розвитку.
The current research examines various approaches of understanding the process of globalization and the paradigm of modern globalistics in frames of which different research trends are implied. The attained results from previous studies concerning proposed methods of globalization process studying. Modeling has indicated the presence of causality between the indicators that make up the economic and social dimensions of globalization, that further affirms their close interdependence.
Description
Keywords
Citation
Дергачова В. В. Інтеграція України в глобальну економіку в умовах циклічності світогосподарського розвитку / В. В. Дергачова, О. М. Згуровський // Україна на шляху до європейської соціальної держави : зб. матеріалів міжнар. конф. ; 26 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. А. М. Колота, Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 95–117.
Collections