Гуманітарні чинники регулювання кредитної діяльності банків в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Аванесова І. А. Гуманітарні чинники регулювання кредитної діяльності банків в Україні / І. А. Аванесова // Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні : матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листоп. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: А. М. Мороз (наук. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 197–199.
Collections