Облік та оподаткування виплат працівникам в безпеці бізнесу

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У кваліфікаційні магістерській роботі розкрито економічну сутність оплати праці та її роль у забезпеченні безпеки економіки держави та бізнесу, досліджено сферу нормативно-правового регулювання оплати праці. Розглянуто порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з працівниками, розкриття інформації про виплати працівникам через застосування сучасних інформаційних систем у фінансовій, статистичній та податковій звітності. Розглянуто порядок оподаткування виплат працівникам. Визначені шляхи вдосконалення оподаткування праці в умовах воєнного та післявоєнного стану. The qualifying master's thesis revealed the economic essence of labor remuneration and its role in ensuring the security of the state economy and business, investigated the sphere of regulatory and legal regulation of labor remuneration. The procedure for keeping synthetic and analytical records of settlements with employees, disclosure of information about payments to employees through the use of modern information systems in financial and statistical and tax reporting is considered. The procedure for taxation of payments to employees is considered. Ways to improve labor taxation in wartime and postwar conditions are identified.
Description
Keywords
заробітна плата, премія, лікарняні, відпускні, виплати з тимчасової непрацездатності, посадовий оклад, salary, premium, sick leave, vacation pay, temporary disability, benefits
Citation
Радченя О. М. Облік та оподаткування виплат працівникам в безпеці бізнесу : магістер. дипломна робота : 071, Облік і оподаткування / Радченя Оксана Миколаївна ; наук. керівник Ловінська Л. Г. ;КНЕУ ім Вадима Гетьмана, Ф-т. обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу . – Київ, 2023. – 109 с.
Collections