Досвід лізингу в США: можливості до застосування у вітчизняній практиці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The existing practice of conducting leasing operations by companies in the USA is being analyzed. Such issues as the history of US leasing business development, leasing share of equipment financing, international leasing in the USA are being examined.
Анализируется существующая практика проведения лизинговых операций компаниями в США. Рассматриваются такие вопросы, как история развития лизингового бизнеса США, доля лизинга в финансировании оборудования, международный лизинг в США.
Description
Keywords
лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, лізинг у США, лізингові компанії США, лізингова послуга, історія лізингу
Citation
Вітт О. Ф. Досвід лізингу в США: можливості до застосування у вітчизняній практиці / О. Ф. Вітт // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 14. – С. 21-27.