Формування ресурсної бази банків

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Банківські установи грають важливу роль у розвитку економіки, забезпечуючи рух грошових потоків і сприяючи господарському розвитку країни. Формування стабільної ресурсної бази та її ефективне використання є ключовими для успіху банків. Дослідження стану ресурсної бази, виявлення проблем і їх розв'язання допомагають досягти стабільного розвитку економіки країни. Особливо важливо зберігати та збільшувати довіру до банківської системи, забезпечувати її відкритість та збалансованість. Banking institutions play an important role in the development of the economy by ensuring cash flows and contributing to the country's economic development. The formation of a stable resource base and its efficient use are key to the success of banks. Investigating the state of the resource base, identifying problems and solving them help to achieve stable development of the country's economy. It is especially important to maintain and increase confidence in the banking system, ensure its openness and balance.
Description
Keywords
ресурси банку, ресурсна база банків, банківські ресурси, депозитні ресурси, власний капітал, bank resources, resource base of banks, banking resources, deposit resources, equity capital
Citation
Пацаль О. О. Формування ресурсної бази банків : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Пацаль Олександра Олегівна ; наук. керівник Охрименко І. Б. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 70 с.
Collections